izrada dof-a

3D skeniranje lokaliteta bespilotnim letjelicama.

Izrada 3D modela te digitalnog ortofotoa visoke rezolucije do 1cm/pix.

prikupljanje podataka

Terensko prikupljanje, obrada i prikazivanje georeferenciranih podataka.

Uspostava prostorne baze podataka komunalne infrastrukture.

uspostava gis-a

Objedinjavanje i objava podataka digitalnog katastarskog plana, digitalnog ortofoto-a, GUP-a te prostorne baze podataka komunalne infrastrukture.

INFOKARTA d.o.o.
Visoka 59, 21000 Split
OIB:51812379846

KONTAKT:
Tel: +385 21 345 285
Email: infokarta@infokarta.hr