izrada dof-a

3D skeniranje lokaliteta bespilotnim letjelicama.

Izrada 3D modela te digitalnog ortofotoa visoke rezolucije do 1cm/pix.

prikupljanje podataka

Terensko prikupljanje, obrada i prikazivanje georeferenciranih podataka.

Uspostava prostorne baze podataka komunalne infrastrukture.

uspostava gis-a

Objedinjavanje i objava podataka digitalnog katastarskog plana, digitalnog ortofoto-a, GUP-a te prostorne baze podataka komunalne infrastrukture.