GRADNJA OBJEKATA

Izrada podloga za projektiranje, iskolčenje projektiranih objekata, nadzor pri provođenju gradnje te snimanje izvedenog stanja građevine.

praćenje pomaka i deformacija

Primjena geodetskih mjernih sustava u određivanju pomaka i deformacija izgrađenih i prirodnih objekata.

uspostava geodetskih mreža

Izrada projekata 1D, 2D i 3D geodetskih mreža u svrhu gradnje objekata ili praćenja pomaka i deformacija.