UAV MAPPING

3D skeniranje bespilotnim letjelicama.

Izrada 3D modela visoke rezolucije, te digitalnog ortofotoa.

GIS

Izrada i održavanje geografskih informacijskih sustava za upravljanje komunalnom i drugom infrastrukturom na području pojedinih općina.

LASERSKO SKENIRANJE

Vrlo učinkovita metoda dobivanja detaljnih digitalnih snimaka objekata i područja. U znatno kraćem vremenskom intervalu dobivamo ogromne količine podataka, a rezultat svega je detaljna izmjera željenog objekta ili područja.

KARTOGRAFIJA

Prikupljanje, i obrada prostornih informacija u svrhu izrade detaljnih kartografskih prikaza.

inženjerska geodezija

Geodetski radovi snimanja terena i izradbe geodetskih podloga koji čine osnovu za početak projektiranja, dopunska mjerenja terena tijekom izradbe detaljnijih projekata i same gradnje, iskolčenje građevine, kontrola dimenzija građevine tijekom gradnje i nakon njezina završetka.

katastar nekretnina

katastar nekretnina

Izrada geodetskih elaborata za potrebe provođenja u katastru nekretnina