katastar

IZRADA GEODETSKIH ELABORATA

Diobe ili spajanja katastarskih čestica.

Formiranje građevinske čestice.

Usklađenje stanja u katastru i zemljišnoj knjizi.

Upis objekta u katastar i zemljišne knjige.

Evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica.

ovlaštenja

SAVJETOVANJE

Vodimo naše stranke kroz sve administrativne procesa vezane za izradu geodetskih elaborata.