O NAMA

Infokarta d.o.o. je tvrtka za obavljanje stručnih geodetskih poslova sa sjedištem u Splitu koja djeluje na području cijele Republike Hrvatske.

TEHNOLOGIJA

Najsuvremenija tehnološka opremljenost omogućava nam izradu kvalitetnih proizvoda geodetske struke: katastarskih geodetskih elaborata, geodetskih projekata, snimaka izvedenog stanja, modela terena, snimanja iz zraka, 3D modela, digitalnog ortofoto-a te uspostava GIS-a

OVLAŠTENJA

Tvrtka posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).