UAV MAPPING

3D skeniranje bespilotnim letjelicama. Izrada 3D modela visoke rezolucije te digitalnog ortofotoa.

LASERSKO SKENIRANJE

Vrlo precizna metoda dobivanja detaljnih digitalnih snimaka objekata i područja. U znatno kraćem vremenskom intervalu dobivamo ogromne količine podataka, a rezultat svega je detaljna izmjera željenog objekta ili područja.

GIS

Izrada i održavanje geografskih informacijskih sustava za upravljanje komunalnom i drugom infrastrukturom na području pojedinih općina.

KARTOGRAFIJA

Prikupljanje, i obrada prostornih informacija u svrhu izrade detaljnih kartografskih prikaza.

INŽENJERSKA GEODEZIJA

Geodetski radovi snimanja terena i izrade geodetskih podloga koji čine osnovu za početak projektiranja, dopunska mjerenja terena tijekom izradbe detaljnijih projekata i same gradnje, iskolčenje građevine, kontrola dimenzija građevine tijekom gradnje i nakon njezina završetka.

KATASTAR NEKRETNINA

Izrada geodetskih elaborata za potrebe provođenja u katastru nekretnina

INFOKARTA d.o.o.
Visoka 59, 21000 Split
OIB:51812379846

KONTAKT:
Tel: +385 21 345 285
Email: infokarta@infokarta.hr